Новини

ГРАФИК НА дейностите по групи в ОУ „Христо Ботев“ с. Джурово

26 Юни 2019г.

ГРАФИК НА дейностите по групи в ОУ „Христо Ботев“ с. Джурово по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ юни- септември 2019г.

Виж цялата новина

Заповед №085 от 22.05.2019г

22 Май 2019г.

Заповед №085 от 22.05.2019г

Виж цялата новина

Обява за набиране на предложения

23 Април 2019г.

ОУ "Христо Ботев" с. Джурово, общ. Правец Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схемата "Училищно мляко" и "Училищем плод"

Виж цялата новина

За нас

1860 година Началото на нашето летоброене. Начало с огромно значение за миналите, настоящите и бъдните поколения. В махала „Беляновец” до реката е построена сграда с четири помещения /2 учебни стаи, и учителска стая/ и така се поставя началото. За учител е главен Георги Тутмаников. 1876 годинаВ махала Джурово е закупена къща пригодена за училище. Учебната година започва след Димитровден и завършва на 11 май. Назначаването на учителите ставало от избрани родители срещу уговорено възнаграждение, като родителите се задължавали да хранят учителя през годината. На училище ходят предимно момчета....