Училище

Училище

1860 година
Началото на нашето летоброене.
Начало с огромно значение за миналите, настоящите и бъдните поколения.
В махала „Беляновец” до реката е построена сграда с четири помещения /2 учебни стаи, и учителска стая/ и така се поставя началото. За учител е главен Георги Тутмаников.
1876 година
В махала Джурово е закупена къща пригодена за училище.
Учебната година започва след Димитровден и завършва на 11 май. Назначаването на учителите ставало от избрани родители срещу уговорено възнаграждение, като родителите се задължавали да хранят учителя през годината. На училище ходят предимно момчета.
ОСВОБОЖДЕНИЕТО заварва селото с две училища. Поддържането на училището било на обществени начала. Учениците носели дърва за отопление и чистели сградата.
1934 година 
Започва строежа на прогимназията в с. Джурово.
1936 година 
Завършва първия етап от строежа и прогимназията се настанява в постройката. Прогимназията и основното училище се съединяват в Народно основно училище.

2016 година
Просторна, слънчева сграда!
Училището ни разполага с много добра материално-техническа база - плод на самостоятелно финансиране и лично участие на целия колектив. Учениците се обучават в 8 светли и уютни класни стаи, разполагат със съвременен кабинет по информационни технологии, богата библиотека, стая за отдих, открита спортна площадка за волейбол, баскетбол и футбол, фитнес уреди на открито в обособена за тях зелена зона.
В ОУ „Христо Ботев“ с. Джурово, община Правец се обучават 123 местни ученици. Тяхното обучение, възпитание и  развитие е трудна мисия, истинско предизвикателство за всеки педагог. С много труд, с много усилие, с много търпение и постоянство тук могат да се постигнат успехи. Работата ни е трудна, изискваща себеотрицание и себераздаване. Но постигнатото е истински значимо, защото ние подаваме ръка, даваме шанс, даряваме светлина, отваряме погледа им към света - голям и различен. За тези деца се грижат 12 учители и 2 възпитатели.
Директор на училището е г-жа Иванка Иванова от 2002 година.